Our Services

Legal services are provided to companies in investment areas, companies’ investments in Turkey are organized, partnership agreements and company incorporations are prepared with respect to those investments and legal consultancy about correspondence and application is given to Turkish companies with their investments in foreign countries.

Provided services are to give pre-suit, lawsuit process and post litem motam consultation and solution of any disputes in accordance with Commercial Code.

Provided services are:

 • Formation of companies with domestic and/or foreign capital
 • General meetings of companies
 • Capital markets and security law
 • Establishment of liaison office
 • Transactions related to shares and bonds
 • Company Mergers & Acquisitions
 • Capital increases and reductions
 • Due Diligence

Hukuk Büromuzda müvekkillerimize rekabet hukuku alanında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Müvekkillerimize verdiğimiz hizmetler, ilgili mevzuat kapsamında ve ticaret dünyasının koşullarıyla birlikte değerlendirmek suretiyle çözüm odaklı danışmanlık sunmak ve olası sorunlarda çıkış yolu göstermektir.

 

Büromuz nezdinde verilen hizmetlerden bazıları aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şöyledir;

 • Şirket birleşme ve devralma bildirimleri
 • Muafiyet başvuruları
 • Müvekkillerimizi Rekabet Kurumu önünde temsil etme

Any kinds of litigation and arbitration procedures are followed in our Law Firm. In this respect, our main principle is to provide detailed information to our clients in every aspect in time. Reliability and closeness of client – attorney relationship is important for us to perform litigation procedures and to finalize them.

We offer similar effective resolution in negotiation process regarding cases and matters which are settled before litigation procedures. Especially, our firm has significant experience in the application of foreign arbitration awards in Turkey.

Increasement of international trade in the process of globalization raised the necessity of protection of distinguishing characteristic products, services and technology transfers of domestic and foreign companies. In this framework, Intellectual Property Rights in Turkey developed dramatically. In this direction, intellectual property laws were renewed and improved in accordance with related conventions.

Our lawyers has a superior experience (both theoretical and practical) in Intellectual Property Law related matters including Trademark & Patent and we provide high level service especially on registration and protection of foreign trade marks, patents and industrial designs in Turkey and domestic trademarks, patents and industrial designs outside of Turkey.

Services Provided;
• All procedures of Trademarks and related rights
• All procedures of Patent rights
• All procedures of Industrial Design and related rights and application
• Copyrights
• Prevention of abuse of trade secrets
• Consultancy on intellectual property rights during mergers and acquisitions of the companies
• Trademark search, registration and transfer transaction on international basis
• Consultancy on License Agreements and Drafting

Özkurt Hukuk Bürosu gümrük, ithalat ve ihracat hukukuna dair konularda danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız uluslararası alım-satım sözleşmeleri, teslim ve ödeme şekilleri, taşımacılık, mal bedeli ve döviz hareketleri, ihraç kayıtlı ithalat, alım ve satımlar ve ilgili yatırım teşvik rejimleri ile, gümrük vergileriyle alakalı anlaşmazlıkların çözümü, muafiyetler, Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çıkan diğer uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak danışmanlık hizmeti, ve idare ve vergi mahkemeleri önünde temsil dahil olmak üzere müvekkillerine gümrük hukuku ile alakalı tüm diğer konularda hizmet sağlamaktadırlar.

Gümrük Hukukuna ilişkin hizmetlerimizden bazıları aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şöyledir;

Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca tesis edilen işlemlerin Gümrük, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygunluğunu değerlendirerek aykırılığının tespit edilmesi halinde bu işlemlere karşı idari ve adli yollara başvuru yapmak ve başvuruların takibini sağlamak

Gümrük idaresince eşyaya uygulanan Gümrük Vergilerinin ve fonlarının kontrolünü sağlamak ve hukuka aykırı veya mükerrer yapılan vergilendirmeye karşı Gümrük İdaresine “Düzeltme Talebinde” bulunmak, itiraz etmek, Vergi Mahkemelerinde dava açmak ve mahkeme kararlarının Danıştay nezdinde temyiz etmek

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu dahil gümrük ile ilgili yasaya aykırı fiillerin herhangi birisinin işlendiği iddiasıyla tarafınıza yapılan suç duyuruları ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yapmak ve savunmayı hazırlamak

The Firm offers comprehensive services with regards to the labor law. We advise and represent companies on an individual and collective basis. This consists of:

 • Litigation procedures of termination of contract and dismissal of employees
 • Work-related accident and illnesses
 • Interpretation of the regulations regarding workplace health and safety and in conformity of such regulations

İdari takip süreci sonunda borçlu kalan dosyaların tüm hukuki takibi için sürecin tamamını kapsayacak şekilde hukuk yönetimi bölümünce takip edilmesi hizmetidir. Alanında uzman avukatlarımız ve ihtisaslaşmış yasal takip personellerimiz ile dosyaların hızla çözüme ulaştırılması sağlanmaktadır.

İcra Takip Hizmeti: Şirketlerin faaliyetlerinden doğan alacaklarının icra takip yolu ile tahsili hizmetidir. Bu hizmet, alacağın tahsili için icra takibi açılmasıyla başlar, tahsilat süreci içinde icra takip işlemleri ve davaları kapsar, alacağın tahsil edilmesi veya aciz vesikası alınması ve zarar yazılmasıyla son bulur. Bu hizmet süresince borçlular, Çağrı Merkezi tarafından tahsilat amaçlı aranmaya devam ederler. Burada önemli olan, alacağın tahsil ve tasfiyesinde, şirketin en az zararla ve en yüksek tahsilatla işin sonuçlandırılmasıdır.

Dava Takip Hizmetleri: Şirket aleyhine açılmış veya şirkete açacağı davaların başından sonuna her kademede destek verilmesi hizmetidir. Bu hizmet dava açılmasıyla başlar, mahkemenin verdiği karar temyizden geçip kesinleşinceye kadar devam eder.

Provided services are to give objections against the transaction of administrative bodies under government and independent autonomous authorities, to make related follow-ups of such applications, pre-suit, lawsuit process and post litem motam consultation in Administrative Law including pursuing the lawsuit process in administrative courts in case of non-finalization of applications.

Our firm has distinguishing experience in the scope of directing and consulting clients in Tax Law matters. Besides that, we represent our clients before courts in any kind of tax law disputes. Another area that our law firm has specialized recently is to evaluate tax liabilities of Turkey offices and companies which are owned by international companies with the harmonization of our firm’s international position. With this respect, we co-operate with Turkey’s leading fiscal and financial consultants work in Consultation Board

Provided services in Tax Law are;

 • Corporate Taxes: To detect tax liabilities of companies on domestic and international basis and to contribute clients in tax strategies in this respect
 • Litigation and dispute resolution in tax law
 • Consultation on Social Security Taxes
 • To maintain best position for our clients in international taxation matters
 • Tax Risk Management: To detect risk areas that clients may face and to offer resolution for these risks
 • Client-Tailored Tax Consultation: To give client-tailored tax consultation by our fiscal and financial consultants work in Consultation Board

Ozkurt Law Office is going forward with Turkey’s leader boutique law firm in the field of Telecommunication Law and Regulations. In this respect, our law office provides expert opinion to its national and international clients in business with telecommunication sector for their special needs.

Telecommunication services provided by one of the Ozkurt Law Firm attorney M. Emin ÖZKURT depends on the knowledge and experience which is recently offered and still ongoing consultations to telecommunication companies with harmonization of master thesis given in Manchester University, England in 2002.

Provided services are drafting interconnection agreements, support of regulation & law matters that companies face, follow-ups of international regulation applications and giving information about such matters.

Ozkurt Law Firm offers comprehensive services to sportsmen, federations, sports clubs and sportsmen representatives (managers) in the field of Sports Law.

Our Law Firm represents its clients before Turkish Football Federation and Sports General Directorate, UEFA, FIFA, Court of Arbitration for Sport “CAS”, Basketball Arbitral Tribunal and Swiss Federal Court.

Ozkurt Law Firm’s managing partner Att. Emin ÖZKURT still acts as a proxy for sportsmen and sportsmen representatives beside undertaken assignments in various sports federations and sports clubs.

Our Office provides services for economic crimes before prosecutor offices and criminal courts for the disputes arise out of commercial relationships, intellectual property law in line with Criminal Law. Provided services vary to the range that pre-suit, lawsuit process and post litem motam resolution in Exchange Law, Enforcement and Bankruptcy Law, Intellectual Property Law matters related to Criminal Law

Our Firm is specialized in Land Development projects besides providing consultancy services to the owners and investors on the transfer and management of their properties and transactions which are performed before public authorities. Our Firm represents its clients for all kinds of procedures and negotiations about real estate industry including selling, purchasing, hiring, leasing, etc. We have a wide range of clients in real estate industry including domestic and international investors.

Types of work and services performed are as follows;

 • Land Registry Procedures,
 • Leasing Contracts,
 • Mortgage Contracts,
 • Due diligence,
 • Sale and Purchase Agreements,
 • Inspection on all aspects of regulations on real property,
 • Carrying out necessary procedures in local government and governmental bodies,
 • Following the regulations and informing the clients about them,
 • Financing of Real Estate.

Provided services are to give pre-suit, lawsuit process and post litem motam consultation for commercial clients’, natural person merchants’ and unincorporated entities’ problems arising out of running business, unfair competition, infringing trade name, merchant assistant’s legal situation, shipping trade, legal instruments, open account relationships, obligations of merchants in line with Trade Law. Besides that other services are negotiations before conclusion of an agreement and preparation of draft agreements.

Some of the agreements that our Office provide legal opinion:

 • Partnership Agreements
 • Distributorship Agreements
 • Joint ventures
 • Franchising Agreements
 • Sale Agreements
 • Asset Purchase Agreements
 • Agency Agreements
 • Construction Agreements
 • Loan Agreements
 • Licensing Agreements
 • Employment Agreements
 • Management, Consultation and Service Agreements